LNB Konvertory

Satelitné LNB konvertory

Satelitný konvertor (označovaný ako LNB) je zariadenie umiestnené v ohnisku parabolickej antény. Prijíma signál z družice, zosilňuje ho a prevádza na nižšiu frekvenciu. Takto konvertovaný signál je koaxiálnym káblom privedený do satelitného prijímača, ktorý ho ďalej spracováva.

Počet výstupov pre prijímače:

  • Single LNB – s výstupom pre 1 prijímač
  • Twin LNB – s výstupom pre 2 prijímače
  • Quad LNB – s výstupom pre 4 prijímače
  • Octo LNB – s výstupom pre 8 prijímačov
  • Špeciálny LNB Quattro – určený výhradne na spojenie s multiprepínačom. Použite ho v rozsiahlych inštaláciách s väčším množstvom prijímačov, napr. v bytových domoch. Tento typ LNB nie je určený na priame pripojenie prijímačov.

LNB Monoblock

  • Prijíma signál z 2 družíc naraz
  • Pevne nastavené príjmové parametre pre najobľúbenejšie družice 19,2° E (Astra 1) + 23,5° E (Astra 3)

Ďalšie vlastnosti

  • Šumové číslo (uvádza sa v dB) – čím menšia jeho hodnota, tým je konvertor citlivejší na prijímaný signál. Šumové číslo už pod 0,3 dB je úplne postačujúce na štandardný príjem
  • Multifeed – použitie viac LNB na príjem signálu z viacerých družíc s využitím jednej paraboly

Zobrazuje sa všetkych 6 výsledkov