OPTICKÉ PRÍSTUPOVÉ SIETE FTTH

GPON FTTH sieteV súčastnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. Ponúkame perspektívnu a dlhodobú víziu poskytovania lepších, rýchlejších, kvalitnejších a viac štruktúrovaných služieb prístupných veľkému počtu zákazníkov. Tomu jasne nahráva nasadenie technológie FTTH, ktorej cieľom je priblížiť optické vlákno ku koncovému užívateľovi širokopásmového (Broadband) pripojenia a služieb. V optických prístupových sieťach budovaných technológiou FTTH možno poskytnúť skutočne kvalitnú ponuku služieb digitálnej televízie v HD a 4K rozlíšení, vysoko rýchlostného internetu, telefónie a taktiež ponúknuť benefit pre mestá a obce v podobe nasadenia kamerového systému a verejného rozhlasu v jednej spoločnej optickej sieti.

FTTH GPON TV Internet Kamerovy system Rozhlas

FTTH siete sa budujú ako univerzálna otvorená sieťová infraštruktúra – „Open Access“, ktorú môže zdieľať viacero poskytovateľov služieb, a je možné na nej nasadzovať rôzne prenosové technológie. Prístupovú sieť je nutné navrhovať a inštalovať ako celoplošnú, pokrývajúcu určité územie, obec alebo mestskú časť, a to bez ohľadu na to, aké bude skutočné využitie v dobe inštalácie

VARES Telekom ponúka:

 • Projekciu
 • Výstavbu
 • Prevádzku

Poskytované služby v optických sieťach:

GPON technológia

GPON (Gigabitová pasívna optická sieť) – je sieť topológie bod-multibod s architektúrou FTTH (optické vlákno do domu). Z hlavnej stanice operátora vedie optické vlákno, na ktoré je pripojených niekoľko koncových užívateľov. Zákazníci sú na jedno optické vlákno pripojení pomocou optického splitra (rozbočovača), pričom prenosová kapacita vlákna je delená medzi všetkých užívateľov.  FTTH sieť má pri použití týchto topológiíí veľké množstvo variant a je potrebné a možné ju „ušiť“ priamo na mieru podľa zadania a požiadaviek.

Dáta užívateľa sú spolu s dátami ostatných užívateľov prenášané z dôvodu bezpečnosti šifrovane po jednom vlákne. Dáta v smere od účastníkov, ako aj dáta v smere k účastníkom sú posielané separátne na rôznych vlnových dĺžkach. Keďže v jednu chvíľu môžu prichádzať /odchádzať dáta len od jedného účastníka, využíva sa TDM (časové delenie kanálov), kde je presne určené, v ktorú chvíľu ktorý účastník môže komunikovať, čím nedochádza ku kolízií a degradácií signálu.

Na technológií GPON je možné dosiahnuť prenosové rýchlosti 2,5 Gb/s v smere k užívateľovi (downstream) a 1,25 Gb/s v smere od užívateľov (upstream).

Princíp posielania a prijímania dát medzi zariadením na strane operátora (OLT) a ukončením optického vlákna na strane užívateľov (ONT) je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Výhody GPONu:

 • Vysoké prenosové rýchlosti
 • Odolnosť voči elektromagnetickým rušeniam a šumu
 • Žiadne aktívne napájané sieťové prvky na optickej trase

Príklady použitia GPON siete pre mestá a obce

GPON systém verejného rozhlasu

 • GPON ONT
 • Splitter, kazety
 • Napájací zdroj 230V AC/ 12V DC, voliteľne akumulátor
 • Zosilňovač rozhlasu a reproduktor

GPON systém pre bezpečnostný núdzový interkom

 • Podsvietené núdzové tlačítko
 • Odolný kryt v antivandal prevedení
 • Pracovná teplota -25°C až +55°C
 • Integrovaný zosilňovač

GPON systém pre bezpečnostné kamery

 • Bezpečnostné kamery – CCTV systém
 • IP kamery s Ethernetovým portom

GPON pre verejnú bezdrôtovú sieť WiFi

 • Verejný prístupový bod WiFi

GPON pre detektory, snímače, meranie a reguláciu

 • Meteostanica
 • Senzory vlhkosti, teploty …
 • Detektor úniku vody
 • Vzdielené monitorovanie meranie a regulácia