Vares Medeny Hamor


VARES s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 / 415 29 53
IČO: 31635709
IČ DPH: SK2020461883
Bankové spojenie: 2629480549/1100
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2948 0549

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2945/S.

  E-shop:

  Telefón : 0905 186 072
  e-mail : webshop@vares.sk

  Evidencia zmlúv, poplatkov, nahlasovanie porúch:

  Telefón : 048 / 415 29 53
  e-mail : info@vares.sk

   Internet:

  Telefón : 0905 186 072
  e-mail : internet@vares.sk

   Projekcia, výstavba a prevádzkovanie sietí:

  Telefón : 048 / 415 29 53
  e-mail : vares@vares.sk, milan@vares.sk