VARES budovaVARES s.r.o.
Chalúpkova 25
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 / 415 29 53
IČO: 31635709
IČ DPH: SK2020461883
Bankové spojenie: 2629480549/1100
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2948 0549

 

 

Evidencia zmlúv, poplatkov, nahlasovanie porúch:

Telefón : 048 / 415 29 53,    048 / 381 11 01
Fax :  048 / 415 19 29
e-mail : info@vares.sk

 Internet:

Telefón : 0905 186 072
e-mail : internet@vares.sk

 Výroba, odbyt, zásobovanie:

Telefón : 048 / 415 26 94
Fax : 048 / 415 19 29
e-mail : vares@vares.sk, makar@vares.sk

 Projekcia, výstavba a prevádzkovanie sietí:

Telefón : 048 / 415 29 53
Fax : 048 / 415 19 29
e-mail : vares@vares.sk, milan@vares.sk