Vares Medeny Hamor


VARES s.r.o.
Medený Hámor 6541/15
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 / 415 29 53
IČO: 31635709
IČ DPH: SK2020461883
Bankové spojenie: 2629480549/1100
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2948 0549

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2945/S.

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 003009 vydaná KR PZ Banská Bystrica.

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.

E-shop:

Telefón : 0905 186 072
e-mail : webshop@vares.sk

Evidencia zmlúv, poplatkov, nahlasovanie porúch:

Telefón : 048 / 415 29 53
e-mail : info@vares.sk

 Internet:

Telefón : 0905 186 072
e-mail : internet@vares.sk

 Projekcia, výstavba a prevádzkovanie sietí:

Telefón : 048 / 415 29 53
e-mail : vares@vares.sk, milan@vares.sk