Operátor VARES s.r.o.  a vysielateľ zo zákona RTVS sa dohodli na vzájomnom bezplatnom poskytovaní si služieb.

Všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.

 

Spoločnosť VARES s.r.o. prevádzkuje nasledovné KDS:

Názov KDS
Batizovce
Hontianske Moravce
Hontianske Nemce
Hontianske Trsťany
Hriňová
Košice – Ťahanovce
Kozárovce
Kružlová
Ladomírová
Lednica
Litava
Lubeník
Oščadnica
Pukanec
Rudina
Sobrance
Turie
Želmanovce – Dukovce