1.1    Všeobecné údaje

VARES,s.r.o.
Chalúpkova 25
974 01  Banská Bystrica
IČO:           31635709
IČ DPH:    SK 2020461883
DIČ:           2020461883

Zastúpený:

Ing. Milan Kortiš – konateľ
Ing. Marián Svetlík – konateľ

Bankové spojenie:

TATRABANKA – pobočka Banská Bystrica
č. účtu:          2629480549 / 1100

Produktové portfólio spoločnosť neustále prispôsobuje rastúcim požiadavkám operátorov a poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb na Slovensku. Silnou stránkou a konkurenčnou výhodou spoločnosti VARES s.r.o. je práve komplexná ponuka služieb, výrobkov a technológií pre verejné a neverejné širokopásmové telekomunikačné siete.

Činnosti, ktoré spoločnosť VARES s.r.o. zabezpečuje:

 • projektovanie, výstavbu, servis a montáž výrobkov a zariadení pre telekomunikačné siete, výstavba komplexných verejných telekomunikačných sietí – káblových distribučných sietí
 • inžinierska činnosť vo výstavbe verejných telekomunikačných sietí a telekomunikačných stavieb
 • poradenská činnosť vo výstavbe telekomunikačných sietí
 • spoločnosť zastupuje medzinárodné spoločnosti, ktoré majú nesporne vedúce postavenie na svetovom trhu vo výrobe komponentov telekomunikačných sietí
 • spoločnosť poskytuje záručný a pozáručný servis uvedených zariadení, kalibrovanie a servis meracej techniky
 • projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia telekomunikačných sietí

1.2    Veľkosť spoločnosti

Spoločnosť VARES s.r.o. patrí medzi malé spoločnosti. Počet stálych zamestnancov je 14, ktorí zabezpečujú plánovanú činnosť a chod spoločnosti. Zmluvne dojednaný rozsah montážnych a servisných prác zabezpečujeme pomocou nami vyškolených a praxou overených externých pracovníkov.

1.3    Certifikáty a oprávnenia

 • Autorizovaný stavebný inžinier pod reg. číslom 4088*A*2-3
 • Autorizovaný stavebný inžinier pod reg. číslom 4088*A*5-3
 • Osvedčenie o výkone odbornej skúšky stavbyvedúci s evid. číslom 03898*24-33*

1.4    Referencie

Naša spoločnosť už v minulosti preukázala svoje schopnosti vo forme vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenia územných rozhodnutí a iných potrebných legislatívnych dokumentov pre výstavbu základňových staníc GLOBTEL pre spoločnosť GiTy – Slovensko, a.s., Martin neskôr v zabezpečení projektovej dokumentácie ako subdodávateľ pre spoločnosť Michlovský, s.r.o., Piešťany.

Pre spoločnosť GiTy – Slovensko, a.s., Martin sme vypracovali PD pre základňové stanice:

 1. Základňová stanica 019 BB Smreková č. 3378, Zvolen
 2. Základňová stanica 015 BB WUSAM Buzulucká č. 3, Zvolen
 3. Základňová stanica 017 BB Obytný dom Ľ. Fulu č. 2, Zvolen
 4. Základňová stanica 018 BB Západ – Tepličky, Novozámocká 11, Zvolen
 5. Základňová stanica 016 BB SOU Stavebné, Baková Jama ,  Zvolen
 6. Základňová stanica 054 BR Building 61/109, A. Hlinku,   Piešťany
 7. Základňová stanica 053 BR Magnólia Hotel, Nálepkova 1,   Piešťany
 8. Základňová stanica 055 BR Building 22, E.F. Scherera,   Piešťany
 9. Základňová stanica 020 BB Pylón rádiokomunikácií,   Budča

Pre spoločnosť Michlovský, s.r.o., Piešťany sme vypracovali PD:

 1. Optický regionálny ring Banská Bystrica – Ružomberok.
 2. Optický regionálny ring Ružomberok – Liptovský Mikuláš
 3. Napojenie BTS-C1-0030-BB na trasu RFO-031-MT/RK Martin
 4. Predĺženie trasy MFO-015-BB Banská Bystrica
 5. Napojenie BTS-C2-0026-BB na trasu RFO-017-LV/ZH   Žarnovica
 6. Napojenie BTS-C1-0035-BB na trasu RFO-030-MT/ZA    Žilina
 7. Napojenie BTS-C3-0037-BB na trasu RFO-029-PB/ZA    Bytča
 8. Napojenie BTS-C1-0043-BB na trasu RFO-028-TN/PB Dubnica nad Váhom
 9. Napojenie BTS-C2-0075-BB na trasu RFO-016-LC/BB Detva
 10. Napojenie BTS-C1-0091-BB na trasu RFO-045-TO/PD Nováky
 11. Napojenie BTS-C1-0165-BB na trasu RFO-036-PP/LM Tatranská Štrba
 12. Napojenie BTS-C1-087-BB na trasu RFO-028-TN/PB Beluša
 13. Napojenie BTS-C1-0238-BB na trasu RFO-028-TN/PB Púchov
 14. Napojenie BTS-C2-0027-BB na trasu RFO-032-LC/RS Rimavská Sobota
 15. Napojenie TRA-C1-2092-BB na trasu RFO-019-BB/RK Panský diel B.B.
 16. Napojenie BTS-C1-0268-BB na trasu RFO-046-ZH/PD Prievidza
 17. Napojenie BTS-C2-0027-BB na trasu RFO-017-LV/ZH Nová Baňa
 18. Napojenie BTS-C1-0103BB na trasu RFO-019-BB/RK  Liptovská Osada
 19. Napojenie BTS-C2-0024-BB na trasu RFO-017-LV/ZH Žiar nad Hronom
 20. SANET Púchov, FPT, ROC – 028 – TN/BB
 21. SANET Banská Bystrica, ROC – 014 – BB
 22. SANET Prievidza, ROC – 046 – ZH/PB
 23. Banská Bystrica – EUROTEL, ROC – 013 – ZV/BB

Okrem uvedených projektov sme (pod mojim vedením ako autorizovaného projektanta) vypracovali pre Slovenské telekomunikácie projektovú dokumentáciu miestnych telefónnych sietí (ďalej iba mts), na stavby:

mts Papradno – Brvnište – Stupné, mts Považská Bystrica – Kolónia, mts Lednické Rovne, mts Lúky, mts Mestečko, mts Záriečie, mts Púchov, mts Hnúšťa, mts Tisovec, mts Klenovec, mts Čadca, mts Nová Bystrica, mts  Oščadnica, mts Rudina – Rudinka – Rudinská, mts Krásno nad Kysucou, mts Makov, mts Lučatín – Hiadeľ, mts Jazernica, mts Banská Bystrica – Horná ul., mts Banská Bystrica – TESCO, mts Banská Bystrica – Národná ul. mts Banská Bystrica – Priemyselná zóna, mts Zvolen – Rákoš, mts Cinobaňa – Turíčky – Katarínska Huta, mts Považská Bystrica – SIBAMAC.

V oblasti káblovej televízie sme vyprojektovali projekty  káblového distribučného systému (ďalej iba KDS) KDS časti mesta Zlín – ČR, KDS Košice – časť Ťahanovce, KDS Zlaté Moravce, KDS Žiar nad Hronom, KDS Levoča, KDS Svidník, KDS Stropkov, KDS Levoča, KDS Lučenec (všetky s medzným kmitočtom 860 MHz s použitím technológie s optickým vláknom), ďalej KDS Dudince, KDS Turie, KDS Klenovec, KDS Lednické Rovne, KDS Dolná Breznica, KDS Oščadnica, KDS Slavošovce, KDS Makov, KDS Pliešovce, KDS Látky, KDS “Dohňany s časťami Mostište a Zbora, Mestečko, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou“ ako jeden veľký KDS. Ďalej je to KDS Podzámčok,  KDS Lučatín, KDS Kružlová, KDS Kanianka, KDS Hriňová, KDS Hontianske Nemce, KDS Ladomirova. Overenie referencie je možné urobiť u starostov obcí a primátorov miest, resp. riaditeľov bytových družstiev.

Pre spoločnosť UPC Slovensko sme v rokoch 2005 a 2006 vypracovali projektovú dokumentáciu a na základe nej vybudovali káblové distribučné systémy pre mesto Banská Bystrica. Predmetom diela bolo prepojenie jednotlivých miestnych časti optickým káblom na jednu hlavnú stanicu a zapojenie jednotlivých činžovných domov na vybudovanú širokopásmovú multifunkčnú telekomunikačnú sieť.

1.5    Technické vybavenie a kapacita

Naša spoločnosť vlastní meraciu techniku pre meranie, servis a oživovanie zariadení s medznou frekvenciou do 2,3 GHz.     Naším meracím parkom vieme zabezpečiť výstavbu sietí, preberanie dokončených stavieb, kontrolu prevádzkovaných zariadení a mobilných, prípadne pevných sietí či už vo frekvenčnom rozsahu do 900 MHz, alebo vyššie uvedených 2,3 GHz. Nakoľko sme v našej materskej firme zabezpečovali aj vývoj a výrobu meracej techniky pre oblasť vysokofrekvenčných zariadení, máme veľmi dobré teoretické odborné znalosti a praktické skúsenosti s rôznymi druhmi meracích prístrojov a meracími metódami merania technických parametrov či na pevných zariadeniach a sietiach, alebo terestrickom vysielaní. Praktické skúsenosti máme preverené aj na nami prevádzkovaných televíznych káblových rozvodoch, ktoré prevádzkujeme jednak do 860 MHz ako aj na hlavných staniciach, kde pracujeme s frekvenciami rádovo 14 GHz. Ďalej vlastníme meraciu techniku – optický vysielač a optický prijímač – na premeranie priechodnosti optických vlákien, na zistenie optického výkonu v meranom mieste, máme zváračku na zváranie optických vlákien, zafukovanie a zaťahovanie optických vlákien do HDPE trubiek a mikrotrubičiek, vlastníme niekoľko sád montážneho náradia na montáž domových rozvodov ako vo vertikálnej, tak aj horizontálnej trase, vlastníme merací prístroj na meranie a nastavovanie parametrov na rozhraní ETHERNET (overenie funkčnosti PC u pripájaného klienta), vlastníme meraciu techniku na meranie vysokofrekvenčných parametrov RF rozhrania, dodávateľsky vieme zabezpečiť OTDR na zisťovanie nehomogenity optického vlákna.

Naša spoločnosť má celoslovenské pôsobenie s nosným zameraním na Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Vieme postaviť niekoľko montážnych skupín v zložení troch až šiestich pracovníkov súčasne v niekoľkých mestách podľa potreby.

Okrem uvedeného sme v činžovných domoch, zapojených na káblové televízne rozvody vybudovali hviezdicové domové rozvody. Vyjadrené v číslach je to v KDS Košice 5 000 bytových prípojok, KDS Zlín 4 500 bytových prípojok, KDS Zlaté Moravce 2 200 bytových prípojok, KDS Levoča 2 000 bytových prípojok, KDS Žiar nad Hronom 2 500 bytových prípojok, KDS Svidník 3 200 bytových prípojok, KDS Stropkov 1 700 bytových prípojok, KDS Lučenec 3 600 bytových prípojok, KDS Hriňová 700 bytových prípojok.

Meracie prístroje – zoznam uvedený nižšie v texte. Všetky meracie prístroje od firmy JDSU boli zakúpené v mesiacoch 11. a 12. 2006.
Prehľad meracej a špeciálnej pracovnej techniky je v nasledovnej tabuľke:

P.č. Názov meracieho prístroja Typové označenie Výrobca
1 Signálny generátor do 2,1 GHz SMLU 1000 ROHDE SCHWARTZ
2 TRACKING GENERATOR MH 680 B ANRITSU
3 SPECTRUM ANALYZER MS 610 B ANRITSU
4 NETWORK SPECTRUM ANALYZER MS 620 J ANRITSU
5 NETWORK SPECTRUM ANALYZER MS 611 ANRITSU
6 DEKÁDA TEXSCAN BMA 580 TEXSCAN
7 REFLEKTOMETER VG 5200 VARES, s.r.o.
8 Merný prijímač MC 377 PROMAX
9 Sada na čistenie a zisťovanie závad optických konektorov a adaptérov CLN-04 OPTOKON
10 Sada Vysielač a Merač vyžiareného rušenia do éteru CLI 1450, CLI 1750 JDSU
11 Optical Laser Source OLS 55 JDSU
12 Optical Power Meter OLP 55 JDSU
13 Merací prístroj SDA 5000 JDSU
14 Merací prístroj DSAM 3500 JDSU
15 Počítače ThinkCentre LENOVO
16 Tlačiareň KX – P 6500 PANASONIC
17 Tlačiareň LASSER JET 5 HEWLETT PACKARD
18 Tlačiareň JET 1200 HEWLETT PACKARD
19 PLOTTER DesignJet 500 HEWLETT PACKARD
20 Kancelárska farebná kopírka iR-ADV C2225 CANON

1.6    Systém riadenia kvality a kontroly

Spoločnosť nemá zavedený systém kvality a kontroly ISO.

 

 

Ing. Milan KORTIŠ