Najčastejšie poruchy a ich príčiny

TV zobrazuje iba nekódované programy, ostatné sú zakódované

  • Nesprávne zasunutý CA modul alebo dekódovacia karta – Overte, či je v zariadení správne nainštalovaný CA modul s dekódovacou kartou. V Menu televízora nájdite záložku ConaxBežné rozhranie alebo Podmienený prístup. V tejto záložke je možné nájsť informácie aj o čísle dekódovacej karty. Ak túto informáciu vidíte, znamená to, že CA modul komunikuje s televízorom aj s kartou, je správne zasunutý do TV a je funkčný.
  • Neaktivovaná dekódovacia karta – Na obrazovke televízora sa zobrazuje informácia: Neaktivovaný (kód stavu 1-9 ), Not activated (status code 1-9 ), Prepnite televízor na zakódovaný program a počkajte 20 minút. Počas tejto doby neprepínajte programy, iba čakajte, kým si karta načíta potrebné informácie. Týmto procesom sa karta sama aktivuje a následne by sa mal program odkódovať.
  • Dekódovacia karta nema oprávnenie dekódovať program – Uistite sa, že program ktorý chcete dekódovať sa nachádza v balíčku ktorý máte predplatený.

TV nezobrazuje kódované, ani nekódované programy

  • Zariadenie nemá signál – Zvyčajne sa v tomto prípade zobrazí na obrazovke televízora informácia Slabý signál. Skontrolujte, či je zariadenie (Televízor alebo Set-Top-Box) správne pripojený koaxiálnym káblom do účastníckej zásuvky.
  • Zariadenie nie je správne naladené – Tiež sa môže zobrazovať na obrazovke televízora informácia Slabý signál. Prelaďte svoj televízor alebo Set-Top-Box.

Obraz štvorčekuje, seká alebo mrzne

  • Zariadenie má slabý alebo nekvalitný signál – Skontrolujte všetky konektory na koaxiálnych kábloch. Konektory by mali byť kompresné (nie plastové) a mali by pevne držať ako na kábli tak aj v zariadení. Skúste zariadenie pripojiť bez rozbočovačov, priamo k účastníckej televíznej zásuvke s čo najkratším koaxiálnym káblom. Skúste vymeniť koaxiálny kábel medzi prijímačom a zásuvkou.