Ponúkame služby s vysokozdvižnou plošinou Renault Master L2H2 120dci vrátane obsluhy.

Výškové práce a služby s autoplošinou:

 • montáž, servis, čistenie kamerových systémov
 • montáž zabezpečovacích systémov
 • montáž osvetlenia, výmena žiaroviek
 • montáž reklamných tabúľ
 • montáž Wi-Fi antén pre diaľkové prenosy
 • montáž satelitných antén (SkyLink, freeSAT, AntikSAT)
 • vedenie elektrického a slaboprúdového vedenia vo výškach
 • pílenie a orezávanie stromov
 • čistenie okien a fasád na nehnuteľnostiach
 • čistenie žľabov
 • natieračské práce vo výške
 • montážne práce vo výške
 • odpratávanie snehu zo striech, odstraňovanie námrazy a ľadových cencúľov

Parametre autoplošiny:

 • VERSALIFT ET-26-NEXS
 • max pracovná výška: 9,2 m
 • max bočný dosah: 5,8 m
 • max hmotnosť v koši: 120 kg
 • napätie v koši: 230 V 3000W
 • elektro centrála 230V/50Hz 3,5 kW

Cenník:

Cena prenájmu plošiny s oprávnenou obsluhou: 25 € /h bez DPH, práce nad 2 hodiny: 22 € /h bez DPH.
Cena dopravy: 0,7 € /km bez DPH.
Práce našim pracovníkom: dohodou

Disponujeme platnými osvedčeniami Technickej inšpekcie a Inšpektorátu práce pre obsluhu mobilných zdvíhacích zariadení.