Por. Čís. Názov KDS Ponuka Tarifa Cena
1 Hontianske Moravce ZPP VA 37/2017 4,65 €
2 Hontianske Nemce ZPP VA 40/2017 5,98 €
3 Hontianske Trsťany ZPP VA 21/2017 3,49 €
4 Hriňová SPP VA 44/2017 2,83 €
ZPP 5,98 €
RPP 10,96 €
5 Košice Ťahanovce ZPP VA 25/2017 3,39 €
RPP 9,70 €
Digitálna programová ponuka ZPP 10,70 €
Digitálna programová ponuka ZPP+ 3,68 €
Filmový balík FB 7,20 €
Programová ponuka HDTV 5,38 €
6 Kozárovce ZPP VA 20/2017 4,30 €
7 Kružlová ZPP VA 29/2017 5,70 €
8 Ladomírova ZPP VA 29/2017 5,70 €
9 Lednica ZPP VA 34/2017 5,98 €
10 Litava ZPP VA 47/2017 3,80 €
11 Lubeník ZPP VA 22/2017 6,48 €
12 Oščadnica ZPP VA 45/2017 2,99 €
13 Podzámčok ZPP VA 23/2017 6,97 €
Internet D 1/2008 13,05 €
14 Pukanec ZPP VA 41/2017 3,60 €
15 Rudina ZPP VA 27/2017 3,90 €
16 Sobrance ZPP VA 30/2017 3,70 €
DPP 7,50 €
17 Turie ZPP VA 43/2017 5,90 €
18 Želmanovce – Dukovce ZPP VA 42/2017 3,49 €