Odporúčaný postup ako naladiť káblový Set-Top-Box

pre príjem digitálnych programov

Postup pre Set-Top-Box AMIKO Impulse T2C
Postup pre Set-Top/Box VERIMATRIX

Postup pre AMIKO Impulse T2C

1. krok

 

 • Pripojte Set-Top-Box koaxiálnym káblom k účastníckej zásuvke
 • Prepojte televízor a Set-Top-Box s HDMI káblom
 • Zapojte Set-Top-Box do siete

 

2. krok

 • Zapnite Set-Top-Box a nastavte jazyk SLOVAKIAN. Pokračujte stlačením tlačidla OK. 

 

3. krok

 • Pre typ zobrazenia nastavte formát AUTO. Pokračujte stlačením tlačidla OK.

 

4. krok

 • Zvoľte odkaz INŠTALÁCIA KÁBLA a pokračujte stlačením tlačidla OK.

5. krok

 • Zmeňte TP-index na 2/70
 • Frekvenciu nastavte na 314.0
 • Symbolovú rýchlosť nastavte na 6900
 • Moduláciu nastavte na QAM256
 • Vyhľadávanie NIT nastavte na ZAP
 • Spustite vyhľadávanie programov stlačením ZELENÉHO tlačidla.

Ak vám Set Top Box automaticky nenaladí všetky programy podľa NIT tabuľky, vyžiadajte si od nás všetky frekvencie a laďte postupne každú jednu frekvenciu.

Kompletnú užívateľskú príručku si môžte stiahnúť tu: SK-manual-amiko-hd.

6. krok

AKTIVÁCIA KARTY
Vložte dekódovaciu Smart kartu do Set-Top-Boxu tak, aby čip smeroval do vnútra a smerom hore. Na obrazovke by sa mala zobraziť informácia o vloženej karte. Funkčnosť komunikácie medzi boxom a kartou si viete overiť v MENU -> záložka PODMIENENÝ PRÍSTUP -> záložka INFO O KARTE. Prepnite Set-Top-Box na zakódovaný program (napr. STV1) a počkajte 20 minút. Počas tejto doby neprepínajte programy, iba čakajte, kým si karta načíta potrebné informácie. Týmto procesom sa karta sama aktivuje a následne by sa mal program odkódovať.


Postup pre VERIMATRIX

1. krok

 • Pripojte Set-Top-Box koaxiálnym káblom k účastníckej zásuvke
 • Prepojte televízor a Set-Top-Box s HDMI káblom
 • Zapojte Set-Top-Box do siete

2. krok

 • Zapnite Set-Top-Box a nastavte jazyk SLOVAKIAN.
 • Prejdite dole na HLAVNE MENU a pokračujte stlačením tlačidla OK. 

3. krok

 • Zvoľte odkaz INŠTALÁCIA a pokračujte stlačením tlačidla OK.

 

4. krok

 • Zvoľte odkaz AUTO VYHĽADÁVANIE a pokračujte stlačením tlačidla OK.

5. krok

 • Prvú frekvenciu nastavte na 316.000 MHz
 • Druhú frekvenciu nastavte na 778.000 MHz
 • Symbolovú rýchlosť nastavte na 06900 Ks/s
 • Moduláciu nastavte na QAM256
 • NIT hľadanie nastavte na ÁNO
 • Program nastavte na NOVÝ
 • Spustite vyhľadávanie

6. krok

AKTIVÁCIA KARTY
Vložte dekódovaciu Smart kartu do Set-Top-Boxu tak, aby čip smeroval do vnútra a smerom hore. Na obrazovke by sa mala zobraziť informácia o vloženej karte. Funkčnosť komunikácie medzi boxom a kartou si viete overiť v MENU -> záložka NÁSTROJE  -> záložka CAS. Prepnite Set-Top-Box na zakódovaný program (napr. STV1) a počkajte 20 minút. Počas tejto doby neprepínajte programy, iba čakajte, kým si karta načíta potrebné informácie. Týmto procesom sa karta sama aktivuje a následne by sa mal program odkódovať.

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu na čísle 0905 186 072