Inštalácia CA modulu

1. CA Modul

CA modul = CAM (Conditional Acces Modul) je zásuvný modul určený pre dekódovanie programov pomocou Smart karty v rozvodoch digitálnej káblovej televízie. K použitiu CA modulu je potrebné mať televízor, ktorý má DVB-C tuner (zistíte to v príručke od televízora).
CA modul nahradzuje Set-Top-Box, takže k ovládaniu TV vám stačí iba jedno diaľkové ovládanie.

2. CI Slot

CI slot = CI alebo CI+  (Common Interface) alebo tiež označovaný ako Bežné rozhranie.  Je to vlastne konektor pre pripojenie CA modulu. Nájdete ho zvyčajne na bočnej strane alebo zadnom paneli Vášho televízora, v blízkosti ostatných konektorov. 

3. Inštalácia CA modulu a aktivácia karty

Obdržali ste od nás sadu CA modulu a dekódovacej Smart karty (prípadne iba bezkartový CA modul). Túto sadu použite vždy dohromady, iný CA modul alebo iná dekódovacia karta nezaručí odkódovanie programov.
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod k používaniu Vášho televízora.
CA modul zasúvajte alebo vyberajte iba vtedy, keď je televízor vypnutý.

  1. Dekódovaciu Smart kartu (A na obrázku) opatrne zasuňte do CA modulu (B na obrázku) čipom nahor (smerom k farebnému obrázku). Správne zasunutá karta nevyčnieva na okrajoch CA modulu, iba vo vykrojení modulu.
  2. CA modul spolu s kartou zasuňte do CI slotu (C na obrázku) farebným obrázkom smerom od zadnej steny televízora (ak nie je v návode k televízoru uvedené inak). CA modul s kartou zasuňte iba miernym tlakom tak, aby bolo cítiť správne spojenie konektora s CA modulom.
  3. Prepnite televízor na zakódovaný program (napr. STV1) a počkajte 20 minút. Počas tejto doby neprepínajte programy, iba čakajte, kým si karta načíta potrebné informácie. Týmto procesom sa karta sama aktivuje a následne by sa mal program odkódovať.

4. Overenie funkčnosti CA modulu

  • Po vložení CA modulu do CI slotu televízora je možné zistiť správnu komunikáciu medzi týmito dvoma zariadeniami. V Menu televízora nájdite záložku Conax, Bežné rozhranie alebo Podmienený prístup. V tejto záložke je možné nájsť informácie aj o čísle dekódovacej karty. Ak túto informáciu vidíte, znamená to, že CA modul komunikuje s televízorom aj s kartou, je správne zasunutý do TV a je funkčný.
  • Nekódované televízne programy (napr. STV2) je možné sledovať aj bez použitia CA modulu. Pokiaľ vám tieto nekódované programy nefungujú ani bez vloženého CA modulu, znamená to, že chyba je pravdepodobne v TV, nie v CA module.

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu na čísle 0905 186 072