OBECNÝ ROZHLAS cez optickú FTTH sieť

Klasický obecný rozhlas je stále najrozšírenejším systémom hlavne v menších obciach, ale stále ho môžeme vidieť i v mestách. Umožňuje bežnú komunikáciu orgánov miestnej samosprávy s občanmi, varovanie a doplnkové informovanie obyvateľstva v prípadoch mimoriadnych udalostí a krízových stavov a riadenie opatrení ochrany ohrozeného obyvateľstva (napríklad ukrytie, evakuácia, núdzové prežitie, humanitárna pomoc a ďalšie).  Skladá sa zo štyroch základných častí – rozhlasovej ústredne, FTTH siete, optického prijímača a reproduktorov.

FTTH GPON TV Internet Kamerovy system Rozhlas

Rozhlasová ústredňa

Ako odbavovacie pracovisko je použité miniPC s nainštalovaným hardwarom a softwarom. Tento variant umožňuje robiť hlásenia manuálne, alebo naprogramovať hlásenie v ľubovoľnom predstihu a odvysielať ho automaticky, t.j. bez prítomnosti obsluhy na úrade (víkendy, dni voľna, večerné hodiny).

Odbavovacie pracovisko v PC prevedení ponúka aj niekoľko možností ovládania a funkcií:
– odbavovacie pracovisko je možné ovládať pomocou mobilných telefónov
– miestne a diaľkové ovládane Varovacej a vyrozumievacej sieti CO
– záznamové zariadenie s uložením posledného hlásenia
– rozosielanie SMS správ na mobilné telefóny

 Reproduktory

reproduktor T51-OF príkon 30VA a T52-OF príkon 50VA
Tlakové reproduktory českého výrobcu určené pre vonkajšie aj vnútorné ozvučenie so 100V linkovým rozvodom. Úplne nový kmitací systém s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou, zaručuje reproduktoru dlhú životnosť aj pri použití v extrémnych podmienkach. Tieto reproduktory sú väčšinou určené pre reprodukciu hovoreného slova. Pri konštrukcii reproduktora bol kladený dôraz na zvýraznenie kmitočtov v rozsahu ľudskej reči.

Tlakový reproduktor T51-OF príkon 30VA a T52-OF príkon 50VA

reproduktor XHK 8515, príkon 15W
Tlakový reproduktor z Ázie so zabudovaným 100V transformátorom, 15W / 10W / 7,5W / 5W. Vyrobený je z ABS materiálov. Kovový držiak. Citlivosť: 107dB/1W/1m, frekv. charakteristika: 300-7000Hz, rozmery: 200x130x270mm, hmotnosť: 2kg.

reproduktor XHK 8515, príkon 15W

reproduktor SC 30, príkon 30W
Tlakový reproduktor z Ázie SC 30 so zabudovaným 100V transformátorom – 30W maximálny príkon s možnosťou regulácie. Prevedenie z ABS materiálov, kovový držiak. Reproduktor je určený pre vnútorné aj vonkajšie priestory. Vysoká citlivosť a smerové vlastnosti ho predurčujú najmä k ozvučeniu dlhých a úzkych priestorov. Dosahuje vysokú účinnosť a veľkú zrozumiteľnosť hovoreného slova.

reproduktor SC 30, príkon 30W

 Rozhlasové vedenie s konzolou

Staré nefunkčné drôtové vedenie sa nahrádza novým optickým káblovým vedením, alebo sa využíva už jestvujúce optické vedenie využívané pre kamerový systém.
Konzoly slúžia k uchyteniu kábla a reproduktorov k stĺpom. Používame systém Bandimex – pásky + konzoly.

Napájanie obecného rozhlasu

Pre napájanie rozhlasu sa využíva elektrická energia z verejného osvetlenia. V prípade že nie je k dispozícii trvalé el. napájanie, použijeme napájací modul zabezpečujúci napájanie rozhlasu/kamier a príslušenstva počas dňa z batériovej sady a v noci zabezpečí dobíjanie zariadenia pouličné osvetlenie. Rozsah pracovných teplôt -20 ~ +60°C. Komplet aj s LTW LiFePo batériami. Na požiadanie je možné pripraviť rôzne varianty výkonových zostáv.

Batériový pack pre napájanie kamier a rozhlasu z verejného osvetlenia