Sledujte naživo:  38.ročník Dudinská päťdesiatka 2019

https://www.youtube.com/watch?v=yhhofbY9e6M

Národné majstrovstvá Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Chorvátska v chôdzi na 50 km mužov a žien

Časový rozpis pretekov:

23. marec 2019 / 23 March 201907:45 Otvárací ceremoniál08:00 Štart 50 km muži, 50 km ženyŠtart 35 km U2309:30 Štart 10 km junioriŠtart 10 km dorastenciŠtart 10 km juniorky 12:00–14:00 Obed 12:45 Štart 1 km mladšie žiačky12:55 Štart 1 km mladší žiaci13:00 Štart 5 km veteráni, veteránkyŠtart 5 km dorastenkyŠtart 3 km žiaci, žiačky14:00 Štart 20 km ženyŠtart 20 km muži14:40 Vyhlásenie výsledkov 50 km muži, 50 km ženy, 35 km – Národné majstrovstvá Maďarska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska16:00 Vyhlásenie výsledkov 50 km muži, 20 km muži, 20 km ženy, 10 km juniori, juniorky
Dudinska 50 Trasa

USPORIADATEĽ / ORGANISER: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje: By Authority of the SAZ
Mesto Dudince Town Dudince
Organizačný výbor Dudinskej 50 Local Organising Commitee of Dudinska 50

MŠK Dudince
VŠC Dukla Banská Bystrica

Town Sportclub Dudince
The Military Sports Centre

ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANISING COMITEE:

 

 Predseda OV – LOC Chairman

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor/Mayor of Dudince

Technický delegát EA – EA Technical Delegate Luis Dias POR
Technický delegát SAZ – SAF Technical Delegate Prof. Ivan Čillík

Podpredseda OV – LOC Vice Chairman
Riaditeľ VŠC Dukla BB – Director of the Military Sports Centre

PaedDr. Peter Korčok, predseda SAZ/ President of SAF
Roman Benčík

Riaditeľ Pretekov – Meeting director Ing. Július Nyárjas
Tajomník pretekov – Meeting Secretary Monika Sliacka

Kancelária pretekov
Hlavný rozhodca – Chief Judge

Dr. Anna Kirnová, Mgr. Marcel Matanin, Marián Kalabus
JUDr. Peter Filo

Technický riaditeľ – Technical Director Ing. Ľubomír Habán
Ekonomická komisia – Economic Commission Ing. Viktor Mudrák, Iveta Petrušková
Ubytovanie – Accommodation Jana Pavelková, Milada Brindzová, JUDr. Eva Holíková
Doprava – Transport Štefan Píri, VŠC Dukla Banská Bystrica
Kultúrna komisia – Culture Commission Boris Benický, Ing. Danica Rajčanová, Mgr. Milota Antonická
Propagácia – Propagation Ľubomír Pavlovic
Členovia OV – LOC Members Mária Sládeková, Marta Čižmárová, Mgr. Ján Bartík, Mgr. Miroslav Žirko, Ján Kučera, Július Korčok