Vážený zákazník
V zmysle vydaných Všeobecných podmienok našej spoločnosti oznamujeme našim klientom, že od termínu 1.1.2020 upravujeme cenu za poskytovanú službu v jednotlivých lokalitách v zmysle uvedenej tabuľky nižšie. V zmysle platných Všeobecných podmienok a Zákona o elektronických komunikáciách sme povinný Vám oznámiť najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň Vás informovať o Vašom práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptuje. Pokiaľ s úpravou ceny nesúhlasíte, prosím oznámte nám to. Pokiaľ nám v termíne do 15.1.2020 neoznámite svoje stanovisko, máme za to, že s cenou poskytovanej služby súhlasíte. V opačnom prípade náš zmluvný vzťah končí k termínu 31.12.2019 a do tohto času Vám bude účtovaná pôvodná cena. Úprava cien programových ponúk zohľadňuje medziročnú mieru inflácie od začiatku sprevádzkovania KDS, zvyšovanie cien energií, zvýšenie cien programerov a autorských honorárov, ako aj spôsobený niekoľkoročný nárast prevádzkových nákladov spoločnosti. Pokiaľ sa rozhodnete odísť, za poskytnutú službu v januári Vám nebudeme učtovať poplatok.
S úctou
Ing. Milan Kortiš, konateľ spoločnosti

Obec Služba Cena bez DPH Cena s DPH
1 Batizovce Základná programová ponuka 6,25 € 7,50 €
2 Hontianske Moravce Základná programová ponuka 5,75 € 6,90 €
3 Hontianske Nemce Základná programová ponuka 5,50 € 6,60 €
4 Hontianske Trsťany Základná programová ponuka 5,83 € 7,00 €
5 Hriňová Základná programová ponuka 5,58 € 6,70 €
Rozšírená programová ponuka nemení sa
6 Kozárovce Základná programová ponuka 5,33 € 6,40 €
7 Kružlová Základná programová ponuka 6,17 € 7,40 €
8 Ladomirová Základná programová ponuka 6,17 € 7,40 €
9 Lednica Základná programová ponuka 6,00 € 7,20 €
10 Litava Základná programová ponuka 6,00 € 7,20 €
11 Lubeník Základná programová ponuka 7,25 € 8,70 €
12 Oščadnica Základná programová ponuka 3,58 € 4,30 €
Digitálna programová ponuka 3,58 € 4,30 €
Digitálna programová ponuka 1 5,17 € 6,20 €
Digitálna programová ponuka 2 9,17 € 11,00 €
Ponuka Športový balík 2,08 € 2,50 €
13 Podzámčok Základná programová ponuka 4,83 € 5,80 €
14 Pukanec Základná programová ponuka 4,83 € 5,80 €
15 Rudina Základná programová ponuka 6,00 € 7,20 €
Sobrance Základná programová ponuka 4,58 € 5,50 €
Rozšírená programová ponuka 10,33 € 12,40 €
16 Turie Základná programová ponuka 6,00 € 7,20 €
17 Želmanovce Základná programová ponuka 4,50 € 5,40 €