Nasledovným spôsobom si môžete overiť správnú komunikáciu medzi Set-Top-Boxom AMIKO a dekódovacou smartkartou. Týmto spôsobom zistíte, či je smartkarta správne vložená do zariadenia, či je funkčná a aké má číslo.

1. krok

  • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU a zvoľte odkaz PODMIENENÝ PRÍSTUP

2. krok

  • Zvoľte odkaz INFO O KARTE