Úprava ceny pre všetky nami prevádzkované káblové distribučné systémy

Vážená pani / pán, vážený klient

V zmysle nášho predchádzajúceho oznamu najsledovanejších slovenských vysielateľov, že od nového roku budú TV programy Markíza, Doma, Dajto, WAU poskytované výlučne ako platené televízne stanice, sme boli nútený dať od 15.2.2017 do platnosti nový cenník pre všetky nami prevádzkované káblové distribučné systémy. V cenníkoch bola upravená cena – navýšenie mesačného poplatku za službu Základná programová ponuka o 1 € s DPH (0,83 € bez DPH).

Úprava ceny platí od 1.4.2017 a platí pre všetky KDS.

 

S úctou

Ing. Milan Kortiš
konateľ spoločnosti