Operátor VARES s.r.o.  a vysielateľ zo zákona RTVS sa dohodli na vzájomnom bezplatnom poskytovaní si služieb.

Všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.

Spoločnosť VARES s.r.o. prevádzkuje nasledovné KDS:

Por. Čís. Názov KDS Počet účastníckych zásuviek Tarifa č.
1 Batizovce 195 31
2 Dohňany 290 9
3 Dolná Breznica 187 11
4 Dudince 440 12
5 Haniská (Prešov) 50 14
6 Hontianske Moravce 230 13
7 Hontianske Nemce 62 24
8 Hontianske Trsťany 100 2
9 Hriňová 600 24
10 Hronec 170 31
11 Kanianka 93 24
12 Klenovec 760 13
13 Koš 272 3
14 Košice – Ťahanovce, KVP analóg 4 000 10
digitál 25
15 Kozárovce 460 16
16 Kružlová 65 21
17 Lazany 370 4
18 Lednica 200 15
19 Lednické Rovne 1 100 11
20 Litava  
21 Lubeník 265 22
22 Lúky 218 9
23 Lysá pod Makytou 325 9
24 Mestečko 128 9
25 Nedožery – Brezany 470 4
26 Opatovce nad Nitrou 280 15
27 Oščadnica 781 8
28 Podzámčok 57 19
29 Pukanec 240 5
30 Rudina  
31 Sobrance  
32 Stropkov 1 400 18
33 Turie 390 6
34 Valaská 780 31
35 Valaská – Piesok 40 31
36 Vydrna  
37 Záriečie 147 9
38 Zemianske Kostoľany 450 24
39 Želmanovce – Dukovce 100 5
SPOLU: 15 825

údaje aktualizované: september 2008