Operátor VARES s.r.o.  a vysielateľ zo zákona RTVS sa dohodli na vzájomnom bezplatnom poskytovaní si služieb.

Všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.

 

Spoločnosť VARES s.r.o. prevádzkuje nasledovné KDS:

Por. Čís.

Názov KDS

Počet účastníckych zásuviek

Tarifa č.

1 Batizovce   195 VA 31/2017
2 Haniská (Prešov)   50 VA 36/2017
3 Hontianske Moravce   230 VA 37/2017
4 Hontianske Nemce   62 VA 40/2017
5 Hontianske Trsťany   100 VA 21/2017
6 Hriňová   600 VA 44/2017
7 Koš   272 VA 33/2017
8 Košice – Ťahanovce analóg 4 000 VA 25/2017
digitál
9 Kozárovce   460 VA 20/2017
10 Kružlová   65 VA 29/2017
11 Ladomírová     VA 29/2017
12 Lazany   370 VA 33/2017
13 Lednica   200 VA 34/2017
14 Litava     VA 47/2017
15 Lubeník   265 VA 22/2017
16 Nedožery – Brezany   470 VA 33/2017
17 Opatovce nad Nitrou   280 VA 33/2017
18 Oščadnica   781 VA 45/2017
19 Podzámčok   57 VA 23/2017
20 Pukanec   240 VA 41/2017
21 Rudina     VA 27/2017
22 Sobrance     VA 30/2017
23 Stropkov   1 400  VA 24/2017
24 Turie   390 VA 43/2017
25 Vydrna     VA 26/2017
26 Zemianske Kostoľany   450 VA 33/2017
27 Želmanovce – Dukovce   100 VA 42/2017
SPOLU: 11 037